hard tilbakestilling HTC TyTN II (HTC Kaiser)

Hvordan tilbakestille fabrikken til HTC TyTN II (HTC Kaiser) ? Hvordan tørke alle data i HTC TyTN II (HTC Kaiser)? Hvordan omgå skjermlås i HTC TyTN II (HTC Kaiser)? Hvordan gjenopprette standardinnstillinger i HTC TyTN II (HTC Kaiser)?

Følgende opplæring viser alle metodene for master tilbakestille HTC TyTN II (HTC Kaiser). Sjekk hvordan du oppnår hard tilbakestilling med maskinvarenøkler og Windows Mobile 6.0-innstillinger. Som et resultat vil HTC TyTN II (HTC Kaiser) være som ny, og Qualcom MSM7200-kjernen din vil kjøre raskere.

Første metode:

  1. Først må du slå av enheten.

  2. Trykk og hold to knapper: Venstre programtast + Høyre funksjonstast .

  3. Trekk ut en Stylus og sett den inn i Tilbakestill-knappen på undersiden av enheten.

  4. Slipp pekepennen, men fortsett å trykke på tastetaster til du ser en melding på skjermen.
  5. Nå kan du slippe holdte nøkler.
  6. Trykk Ring-knappen for å bekrefte hele operasjonen.

  7. Ferdig!

Interessante Artikler